Dvacet vzkazů, které posílají děti rodičům

Přečtěte si, prosím, těchto 20 vzkazů, které vypracoval Český výbor pro UNICEF. Možná, že v nich najdete odpovědi na některé otázky, ve kterých jste si dosud se svým dítětem neporozuměli.

1. Nerozmazlujte mě. Vím dobře, že bych neměl(a) dostat všechno, oč si řeknu – já vás jen zkouším.
2. Nebojte se být přísní a pevní. Mám to raději, cítím se tak bezpečnější.
3. Nedovolte abych si vytvořil(a) špatné návyky. Musím spoléhat na vás, že je včas odhalíte.
4. Nedělejte ze mě menšího než jsem. Nutí mě to, abych se choval(a) nesmyslně jako „velký.“
5. Nehubujte, nenadávejte a nedomlouvejte mi na veřejnosti. Daleko víc na mně zapůsobí, když se mnou promluvíte v klidu a v soukromí.
6. Nevnucujte mi, že mé chyby jsou těžké hříchy. Nabourává to mé sebevědomí a můj smysl pro hodnoty.
7. Nenechejte se příliš vyvést z míry, když řeknu, že vás nemám rád(a). Nejste to vy, koho nenávidím, ale vaše moc, kvůli které se cítím ohrožen(a).
8. Nechraňte mě před všemi následky mého jednání. Potřebuji se někdy naučit snášet obtíže a bolest.
9. Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a bolístkám. Dokážu se s nimi vyrovnat.
10. Nesekýrujte mě. Musel(a) bych se bránit tím, že budu hluchý(á) a budu dělat mrtvého brouka.
11. Nedávejte ukvapené sliby. Pamatujte si, že se cítím mizerně, když se slib nedodrží.
12. Nezapomínejte, že se nedokážu vždycky vyjádřit tak, jak bych chtěl(a). Nejsem proto někdy zcela přesný(á) a nemusíte mi hned ve všem rozumět.
13. Nepokoušejte nadměrně moji poctivost. Dostanu strach a pak lžu.
14. Nebuďte nedůslední. To mě úplně mate.
15. Neříkejte mi, že mě nemáte rádi. I přesto, že někdy dělám příšerné věci.
16. Neříkejte, že moje obavy a strach jsou hlouposti. Pro mě jsou skutečné, hrozivé a hodně pro mě znamená, když se mi snažíte porozumět.
17. Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a bezchybní. Hrozně mě šokuje, když zjistím, že to tak není.
18. Nikdy si nemyslete, že omluvit se mi je pod vaši důstojnost. Naopak, je to skvělý způsob, jak se já mohu naučit omluvit se. Po upřímné omluvě se můj vztah k vám stává ještě vřelejší.
19. Nezapomínejte, jak rychle dospívám. Je to určitě těžké, držet se mnou krok, ale prosím, snažte se.
20. Nezapomeňte, že nemohu dobře vyrůst bez spousty lásky a laskavého porozumění.